Jak grać w Shadowgrounds
GRAĆ SHADOWGROUNDS co to jest
Stara gra Shadowgrounds, a następnie wpisz jeden z poniższych kodów zatwierdzając go klawiszem.

Jak się gra w Shadowgrounds

Jak grać SHADOWGROUNDS Naciśnij podczas gry [ENTER], a następnie wpisz jeden z poniższych kodów zatwierdzając go klawiszem [ENTER]:

externInclude developer:fullhealth - życie na maksa

externInclude developer:reloadstuff - amunicja i energia na maksa

externInclude developer:givestuff - dostajesz całą broń

externInclude developer:open_door - otwiera znajdujące się w pobliżu drzwi

externInclude developer:giveallkeys - dostajesz wszystkie klucze potrzebne na tym poziomie

externInclude developer:openallremotedoors - otwiera wszystkie zdalnie otwierane drzwi

externInclude developer:closeallremotedoors - zamyka wszystkie zdalnie otwierane drzwi

externInclude developer:immortal - włącza God Mode

externInclude developer:stuffed - włącza God Mode, masz pełne życie, całą broń, amunicję i upgrady

externInclude developer:loseallkeys - tracisz wszystkie klucze potrzebne na tym poziomie

disableAllAI - wyłącza całe AI, w tym ruchome drzwi

enableAllAI - włącza całe AI, w tym ruchome drzwi

disableHostileAI - wrogowie nie mogą się poruszać

enableHostileAI - wrogowie mogą się poruszać

hideGUI - ukrywa interfejs

showGUI - pokazuje interfejs

setMissionSuccessCounter 1 - wygrywasz misję

externInclude developer:warpforward - teleportuje cię na mapie o 300 jednostek

externInclude developer:warpmore - teleportuje cię na mapie o 3000 jednostek

externInclude developer:spawn_alienattack - przywołuje wrogo nastawionych obcych


externInclude developer:developer_spawn_alien1 - przywołuje obcego numer 1

externInclude developer:developer_spawn_alien2 - przywołuje obcego numer 2

externInclude developer:developer_spawn_alien3 - przywołuje obcego numer 3

externInclude developer:developer_spawn_alien4 - przywołuje obcego numer 4

quit - kończy grę

externInclude developer:main - włącza menu dla developerówDodatkowe klawisze aktywne po włączeniu trybu debug (dla developerów):

[F2] i [F3] - poruszanie się po menu dla developerów

[F4] - wybór podświetlanej opcji

[F5] - przesuwa na mapie o 300 jednostek

[F6] - włącza/wyłącza tryb boga (nieśmiertelność)

[F7] - włącza/wyłącza tryb boga (nieśmiertelność), daje pełne życie, całą broń, amunicję i
upgrady

[F9] - zmienia tryb pracy kamery

[F10] - otwiera Anirecorder

[I] i [O] - obraca kamerę

[G] - granat

[L] - zmienia kąt widzenia kamery

[K] - toggle unit mode

[+] i [-] - przybliża/oddala obraz

Czym jest Shadowgrounds znaczenie w Katalog gier S .