Jak grać w Superslam Shrek
GRAĆ SUPERSLAM SHREK co to jest
Stara gra Shrek superslam, ukończ Bonus 7 w trybie Mega Challenge Captain Hook - ukończ Tournament.

Jak się gra w Shrek superslam

Jak grać SHREK SUPERSLAM Dodatkowe postacie

Anthrax - ukończ Bonus 7 w trybie Mega Challenge

Captain Hook - ukończ Tournament 25 w trybie Mega Challenge

Cyclops - ukończ Challenge 36, 37, 38, 39, 40 w trybie Mega Challenge

Donkey - ukończ Tournament 7 w trybie Mega Challenge

G - nome - ukończ Challenge 11, 12, 13, 14, 15 w trybie Mega Challenge

Huff N Puff Wolf - ukończ Tournament 20 w trybie Mega Challenge

Humpty Dumpty - ukończ Bonus 4 w trybie Mega Challenge

Luna - ukończ Challenge 26, 27, 28, 29, 30 w trybie Mega Challenge

Quasimodo - ukończ Tournament 3 w trybie Mega Challenge

Robin Hood - ukończ Tournament 13 w trybie Mega Challenge

W głównym menu wciśnij następujące sekwencje klawiszy

I, I, I, L, L, L, I, J, L, J, J, J, W, S, A, D, U, O - odblokowuje wszystkie Challenge

W, W, I, I, D, D, L, L, S, S, U, O, A, A, J, J, U, O - odblokowuje Pizza One

L, L, J, J, O, O, A, A, U, U - odblokowuje Pizza Two

S, S, D, L, W, I, A, J, U, U - odblokowuje Pizza Three

U, U, O, O, U, O, U, O, J, L, I, I - włącza Speed Modifier

W, W, S, S, A, D, A, D, I, J, J, U, O - włącza Slammageddon

U, O, L, J, O, U, J, L, J, J, J, J, I, I, L, L - odblokowuje wszystkie postacie i poziomy

O, U, I, J, S, S, D, A, U, O, J, I, W, S, W, S - odblokowuje wszystkie nagrody

I, S, J, W, O, A, L, D, S, D, A, W, J, I, L, L - odblokowuje wszystkie rozdziały trybu Story

Czym jest Shrek superslam znaczenie w Katalog gier S .