Jak grać w 4 City Sim
GRAĆ CITY co to jest
Stara gra Sim city 4, kombinację klawiszy [CTRL]+[X] aby otworzyć konsolę. Następnie wpisz jeden z.

Jak się gra w Sim city 4

Jak grać SIM CITY 4 Podczas gry wciśnij kombinację klawiszy [CTRL]+[X] aby otworzyć konsolę. Następnie wpisz jeden z poniższych kodów i potwierdź klawiszem [ENTER]:

weaknesspays - Dodaje 1000 Simoleonów
fightthepower - znosi zapotrzebowanie na prąd elektryczny
howdryiam - znosi zapotrzebowanie na wodę
you don't deserve it - odblokowuje wszystkie nagrody
whattimeizit # - ustaw czas na #

whererufrom # - zmień nazwę miasta na #
hellomynameis # - zmień swoje imię na #
sizeof # - powiększ do #
recorder - rozpocznij nagrywanie
stopwatch - zatrzymaj czas

Czym jest Sim city 4 znaczenie w Katalog gier S .