Jak grać w Sniper - Art of
GRAĆ SNIPER VICTORY SZTUKA co to jest
Stara gra Sniper - Art of victory (Sztuka zwyciezania), aby wywołać konsoli i wpisz w nim jeden z.

Jak się gra w Sniper - Art of victory (Sztuka zwyciezania)

Jak grać SNIPER - ART OF VICTORY (SZTUKA ZWYCIEZANIA) Podczas gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać konsoli i wpisz w nim jeden z poniższych kodów:

Cheat.GodMode - nieśmiertelność

Cheat.AddAmmo - amunicjia

Cheat.FullHealth - zdrowie

Cheat.GiveAllWeapons - wszystkie bronie

Cheat.TuneClip - lepszy magazynek dla wybranej broni

Cheat.TuneGun - większa siła rażenia wybranej broni

Cheat.GiveAllAmmo - wszystkie rodzaje amunicji

Cheat.NextMission - następna misjaAby otrzymać wybrany przedmiot, użyj odpowiedniego kodu z poniższej listy:

Cheat.GiveKnife
Cheat.GiveMachete
Cheat.GiveColt
Cheat.GiveColtAmmo
Cheat.GiveDesertEagle
Cheat.GiveDesertEagleAmmo
Cheat.GiveSnWmod39
Cheat.GiveSnWmod39Ammo
Cheat.GiveSpas
Cheat.GiveSpasAmmo
Cheat.GiveM16
Cheat.GiveM16Ammo
Cheat.GiveAK47
Cheat.GiveAK47Ammo
Cheat.GiveMP5
Cheat.GiveMP5Ammo
Cheat.GiveM14
Cheat.GiveM14Ammo
Cheat.GiveM16A1
Cheat.GiveM16A1Ammo
Cheat.GiveM60
Cheat.GiveM60Ammo
Cheat.GiveM79CAW
Cheat.GiveM79CAWAmmo
Cheat.GivePPSh41
Cheat.GivePPSh41Ammo
Cheat.GiveRPK
Cheat.GiveRPKAmmo
Cheat.GiveSniper
Cheat.GiveSniperAmmo
Cheat.GiveCrossbow
Cheat.GiveCrossbowAmmo
Cheat.GiveM40Remi700
Cheat.GiveM40Remi700Ammo

Cheat.GiveRocketLauncher
Cheat.GiveRocketLauncherAmmo
Cheat.GiveGrenadeLauncher
Cheat.GiveGrenadeLauncherAmmo
Cheat.GiveRPG7
Cheat.GiveRPG7Ammo
Cheat.GiveGrenade
Cheat.GiveClaymore
Cheat.GiveWeaponKnife
Cheat.GiveWeaponAK74
Cheat.GiveAmmoAK74
Cheat.GiveWeaponAK74Granatnik
Cheat.GiveAmmoAK74Granatnik
Cheat.GiveWeaponFamas
Cheat.GiveAmmoFamas
Cheat.GiveWeaponFRF2
Cheat.GiveAmmoFRF2
Cheat.GiveWeaponHKPSG1
Cheat.GiveAmmoHKPSG1
Cheat.GiveWeaponHKUSP
Cheat.GiveAmmoHKUSP
Cheat.GiveWeaponLRAC89
Cheat.GiveAmmoLRAC89
Cheat.GiveWeaponM1911
Cheat.GiveAmmoM1911
Cheat.GiveWeaponMilkorMGL140
Cheat.GiveAmmoMilkorMGL140
Cheat.GiveWeaponMP5sd6
Cheat.GiveAmmoMP5sd6
Cheat.GiveWeaponRPG7
Cheat.GiveAmmoRPG7
Cheat.GiveWeaponSPAS12
Cheat.GiveAmmoSPAS12
Cheat.GiveWeaponBren
Cheat.GiveAmmoBren
Cheat.GiveWeaponLuger
Cheat.GiveAmmoLuger
Cheat.GiveWeaponMauser98K
Cheat.GiveAmmoMauser98K
Cheat.GiveWeaponMauser98KS
Cheat.GiveAmmoMauser98KS
Cheat.GiveWeaponSchmeisserMP40
Cheat.GiveAmmoSchmeisserMP40
Cheat.GiveWeaponSten
Cheat.GiveAmmoSten
Cheat.GiveWeaponTrenchGun
Cheat.GiveAmmoTrenchGun
Cheat.GiveWeaponPanzerfaust
Cheat.GiveAmmoPanzerfaust
Cheat.GiveGranatStiHgr24
Cheat.GiveWeaponSnajperka2
Cheat.GiveAmmoSnajperka2
Cheat.GiveWeaponSnajperka3
Cheat.GiveAmmoSnajperka3

Czym jest Sniper - Art of victory znaczenie w Katalog gier S .