Jak grać w Universe Rogue
GRAĆ UNIVERSE ROGUE SPACEFORCE co to jest
Stara gra Spaceforce - Rogue universe, wywołać ekran konsoli i wpisać w nim kody. God.

Jak się gra w Spaceforce - Rogue universe

Jak grać SPACEFORCE - ROGUE UNIVERSE Podczas gry wciśnij [~] aby wywołać ekran konsoli i wpisać w nim kody.

God - niezniszczalność

BillGates - 100000 kredytów

RocketFiesta - 50 rakiet


GetCloakingDevice - urządzenie do ukrywania statku (Cloaking Device)

GetTimeDevice - urządzenie do modyfikacji czasu (Time Device)


Uwaga: Ważna jest wielkość liter podczas wpisywania.

Czym jest Spaceforce - Rogue universe znaczenie w Katalog gier S .