Jak grać w 2 Specnaz
GRAĆ SPECNAZ co to jest
Stara gra Specnaz 2, znajdujący się w katalogu, w którym zapisany jest Twój profil. np.: Documents.

Jak się gra w Specnaz 2

Jak grać SPECNAZ 2 Znajdź plik: config.ini
znajdujący się w katalogu, w którym zapisany jest Twój profil.
np.:
Documents and Settings/Nazwa użytkownika/Moje Dokumenty/specnaz

Otwórz plik edytorem tekstu i na jego końcu dodaj linijkę:

bindc +DIK_GRAVE (console_showhide)

Zapisz zmiany i uruchom grę. Podczas gry wciśnij klawisz tyldy [~].
W oknie konsoli, które powinno się pojawić, wpisz kod:

sv_cheats 1


od tej pory możesz używać poniższych kodów:

game_godmode 1 - God mode
addammo all - amunicja
addwpn # - dostajesz wybraną broń (za # wstaw numer)
g_fly 1 - latanie
g_noclip 1 - przenikanie przez obiekty
g_developer 1 - Developer Mode
cl_drawfps 1 - pokazuje ilość klatek na sekundę (FPS)

Czym jest Specnaz 2 znaczenie w Katalog gier S .