Jak grać w Cell Splinter
GRAĆ CELL SPLINTER co to jest
Stara gra Splinter cell, wciśnij klawisz [F2] i wpisz poniższe kody: health - Energia fly - Latanie.

Jak się gra w Splinter cell

Jak grać SPLINTER CELL Pełna wersja

Podczas gry wciśnij klawisz [F2] i wpisz poniższe kody:

health - Energia
fly - Latanie
ghost - Przechodzenie przez ściany
walk - Wyłącza latanie
invisible 1 - Niewidzialność (włącz - 1/wyłącz - 0)
playersonly 1 - Tylko gracz się porusza (włącz - 1/wyłącz - 0)
killpawns - Zabija wszystkich wrogów
stealth - Pokazuje jak cichy jesteś

spawn - (?)
avatar - (?)
cheatview - (?)
Demo gry

Naciśnij [TAB] podcza gry, aby otworzyć konsolę i wpisać tam poniższe kody:

health - Energia
fly - Latanie
ghost - Przechodzenie przez ściany
walk - Wyłącza latanie
invisible 1 - Niewidzialność (włącz - 1/wyłącz - 0)
playersonly 1 - Tylko gracz się porusza (włącz - 1/wyłącz - 0)
killpawns - Zabija wszystkich wrogów
ammo - Amunicja

Czym jest Splinter cell znaczenie w Katalog gier S .