Jak grać w Star wars Episode
GRAĆ STAR WARS EPODE VIDEO co to jest
Stara gra Star wars Episode 3 - The video game, budowanie SUDDENLY SILENCED - większe straty tarkin.

Jak się gra w Star wars Episode 3 - The video game

Jak grać STAR WARS EPISODE 3 - THE VIDEO GAME forcebuild - szybsze budowanie
SUDDENLY SILENCED - większe straty
tarkin - nieprzyjaciel ginie
forceexplore - cała mapa
forcecarbon - 1000 Carbon

forcefood - 1000 Jedzenia
forcenova - 1000 Kryształów nova
forceore - 1000 Ore

Czym jest Star wars Episode 3 - The znaczenie w Katalog gier S .