Jak grać w Star wars
GRAĆ STAR WARS KNIGHTS co to jest
Stara gra Star wars - Knights of the old republic, ini znajdujący się w katalogu z grą. Edytuj go.

Jak się gra w Star wars - Knights of the old republic

Jak grać STAR WARS - KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC Znajdź plik o nazwie: swkotor.ini
znajdujący się w katalogu z grą. Edytuj go np. Notepadem. Znajdź linię [Game Options] i dopisz pod nią:

EnableCheats=1


Teraz w trakcie gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać konsolę i wpisz w niej kody:

invulnerability - nieśmiertelność

heal - leczenie wybranego członka drużyny

setcomputeruse # - ustawienie statystyki Computer Use

setdemolitions # - ustawienie statystyki Demolitions

setstealth # - ustawienie statystyki Stealth

setawareness # - ustawienie statystyki Awarness

setpersuade # - ustawienie statystyki persuade

setrepair # - ustawienie statystyki Repair

setsecurity # - ustawienie statystyki Security

setstrenght # - ustawienie statystyki Strenght

setdexterity # - ustawienie statystyki Dexterity

setconstitution # - ustawienie statystyki Constitution

setintelligence # - ustawienie statystyki Intelligence

setwisdom # - ustawienie statystyki Wisdom


setcharisma # - ustawienie statystyki Charisma

addlevel # - zwiększa poziom o wybraną wartość (zła wartość obniża poziom)

addexp # - zwiększenie punktów doświadczenia (zła wartość zmniejsza ilość punktów)

addlightside # - dodanie określonej ilości punktów Light Side (zła wartość zmniejsza ilość punktów)

adddarkside # - dodanie określonej ilości punktów Dark Side (zła wartość zmniejsza ilość punktów)

givecredits # - dodanie określonej ilości kredytów

turbo - poruszasz się szybciej

bright - rozjaśnia ekran

revealmap - odkrycie mapy

giveitem - daje wybrany przedmiot

givemed - apteczka

giverepair - zastaw naprawczy

givecomspikes - komputerowe kolce

givesitharmor - pancerz sith

dancedancemalak - w ostatniej walce Malak zmienia się w tańczącą Twilek

[Tab] - lista wszystkich komend

Uwaga: # oznacza liczbę z zakresu od 10 do 999.

Czym jest Star wars - Knights of the znaczenie w Katalog gier S .