Jak grać w Star wars jedi
GRAĆ STAR WARS JEDI KNIGHT co to jest
Stara gra Star wars jedi knight 2 - Jedi outcast, konsolę w trakcie gry używając klawiszy [Shift.

Jak się gra w Star wars jedi knight 2 - Jedi outcast

Jak grać STAR WARS JEDI KNIGHT 2 - JEDI OUTCAST Aby aktywować cheaty, uruchom konsolę w trakcie gry używając klawiszy [Shift + ~] i wpisz:

HelpUsObi 1

Teraz możesz wpisywać w konsoli poniższe kody w trybie Single player:

god - God mode
noclip - Przechodzenie przez ściany
notarget - Wróg Cię ignoruje
kill - Samobójstwo
give all - Wszystkie bronie + max stats
give health - Energia
give armor - Zbroja
give ammo - Amunicja
give force - Moc (?)
give inventory - Inventory
give batteries - Baterie
give weaponnum [1-13] - Daje broń o podanym numerze z zakresu od 1 do 13
g_speed - Ustawia prędkość

undying - 999 energii i tryb Undead
setviewpos - (?)
levelshot - (?)
taunt - (?)
timescale - Możesz zmieniać czas
cinematic - Pokazuje wszystkie animacje
cg_drawCrosshair [1-9] - Ustawia rodzaj celownika
cg_drawTimer 1 - Pokazuje jak długo grasz
npc kill all - Zabija wszystkich NPC na levelu
npc showbounds - Pokazuje bounding boxes
npc score - Pokazuje ilość killsów
setforceall [1,2,3] - Ustawia poziom mocy
screenshot - Screenshot z konsolą
g_debugDamage 1 - Pokazuje ilość otrzymywanych obrażeń
fly_xwing - X-wing fighter
mapname - Nazwa mapy
setmindtrick 4 - Jedi Mind Trick
g_saberRealisticCombat 1 - Możesz odcinać części ciała ;)

Czym jest Star wars jedi knight 2 znaczenie w Katalog gier S .