Jak grać w Sum of all fears
GRAĆ FEARS SUMA WSZYSTKICH co to jest
Stara gra Sum of all fears (Suma wszystkich strachow), na klawiaturze numerycznej, wpisz kod w.

Jak się gra w Sum of all fears (Suma wszystkich strachow)

Jak grać SUM OF ALL FEARS (SUMA WSZYSTKICH STRACHOW) W trakcie gry wciśnij [enter] na klawiaturze numerycznej, wpisz kod w konsoli i zamknij ją naciskając [Esc].

autowin - Kończysz misję sukcesem
autolose - Przegrywasz misję
shadow - Niewidzialność
teamshadow - Niewidzialność dla drużyny
superman - Nietykalność
teamsuperman - Nietykalność dla drużyny
ToggleUI - Przełącza User Interface
ammo - Przełącza amunicję
run - Poruszasz się szybciej
toggleai - AI
rock - Baza wroga należy do ciebie
spawn - Teleportuje do ustalonych lokacji
teleport - Teleport
mark - Używaj z poleceniem teleport
mark2 - Używaj z poleceniem teleport
loc - Aktualna lokacja
refill - Uzupełnia Inventory
TheFearOfAllStelmacks - (?)
kit - (?)
chickenrun - Granaty zamieniają się w kurczaki
squirrelkite - (?)
god - (?)
badtree - (?)
names - Nazwy obiektów
showtextureprops - Właściwości obiektów
hidecorpse - Ukrywa Corpse Names
boom - Trzęcie ekranem (?)
rumbleon - Jw, tylko że na stałe
rumbleoff - Wyłącza poprzedni kod
eviltwin - (?)
range - (?)
extremepaintball - Paintball Mode
aiinfo - (?)
airoe - (?)
dist - (?)
report - (?)
reticule - (?)
findcover - (?)
cover - (?)
gogetem - (?)
testpath - (?)
Pathpointlinks - (?)
PathPoints - (?)
levelmaps - (?)
Coverpoints - (?)
perf - Statystyki
ToggleShowPerfCounters - Liczniki

ToggleShowFrameRate - FPS
ToggleShowTotalStats - (?)
ToggleShowLevelStats - (?)
ToggleShowActorCharacterStats - (?)
ToggleShowInterfaceStats - (?)
ToggleShowEffectsStats - (?)
ToggleShowSystemMemoryStats - (?)
ToggleShowTextureMemoryStats - (?)
ToggleShowSceneStats - (?)
ToggleMoveTrees - (?)
ToggleUseTreeInterleave - (?)
SetGama - (?)
JournalRecordStart - (?)
JournalRecordStop - (?)
JournalPlayStart - (?)
JournalPlayStop - (?)
HidePlayerPosition - (?)
ShowPlayerPosition - (?)
HideGameCounters - (?)
ShowGameCounters - (?)
HideFrameCounter - (?)
ShowFrameCounter - (?)
HideRendererCounters - (?)
ShowRendererCounters - (?)
LoadGame - Ładyje grę (?)
SaveGame - Zapisuje grę (?)
Quit - Wygrywasz
extraviews - (?)
savecamerascript - (?)
loadcamerascript - (?)
cameraspeed - (?)
cameraturnspeed - (?)
togglereticule - Przełącza aiming reticule (?)
ToggleUseSimHumanInterleave - (?)
i8086mode - Play the game from the world map
showmotions - (?)
showfacing - (?)
showguns - (?)
modelupdate - (?)
listcmds - Lista poleceń
listvars - Lista zmiennych
listtypes - Lista typów
rem - (?)
echo - (?)
help - (?)
exec - (?)
alias - (?)
setalert - (?)

Czym jest Sum of all fears (Suma znaczenie w Katalog gier S .