Jak grać w The sims - Makin
GRAĆ SIMS MAKIN MAGIC co to jest
Stara gra The sims - Makin magic, SHIFT] + C i wpisz kody: klapaucius - $1000 Simoleonów rosebud.

Jak się gra w The sims - Makin magic

Jak grać THE SIMS - MAKIN MAGIC W trakcie gry wciśnij: [CTRL] + [SHIFT] + C
i wpisz kody:

klapaucius - $1000 Simoleonów
rosebud - $1000 Simoleonów (dla wersji v1.1 i wyższych)
water_tool - Zamienia dom w wyspę otoczoną wodą
set_hour # - Zmienia czas na # (1-24)
sim_speed # - Zmienia szybkość gry na # (-1000 to +1000)
interests - Osobowość i zainteresowania Sima
autonomy # - Ustawia autonomię Sima (1-100)
grow_grass # - Szybkość wzrostu trawy # (1-150)

map_edit on/off - Edycja mapy
route_balloons on/off - Włącza/yłącza tutorial
edit_char - Otwiera ekran tworzenia postaci
draw_floorable on/off - (?)
draw_routes on/off - Pokazuje ścieżki
move_object - Przenoszenie obiektów
rotation (0-3) - Obrót kamery
visitor_control - Kontrolujesz gości
! - powtarza ostatni cheat
; - rozdziela różne kody

Czym jest The sims - Makin magic znaczenie w Katalog gier T .