Jak grać w UFO - Aftershock
GRAĆ AFTERSHOCK co to jest
Stara gra UFO - Aftershock, enable_system_console=true Podczas gry naciśnij klawisz [~] aby.

Jak się gra w UFO - Aftershock

Jak grać UFO - AFTERSHOCK Uruchom grę z parametrem:
enable_system_console=true

Podczas gry naciśnij klawisz [~] aby przywołać konsolę. Wpisz w niej podane niżej kody:

? - lista wszystkich komend
untouch - niewidzialni żołnierze
full_store - wszystkie bronie i wyposażenie

full_heal - uzdrawia wszystkei jednostki
win_mission - wygrywasz misję
add_resource #, #, #, # - dostajesz surowce, za # podaj wartość
build_all - natychmiastowe zakończenie danego projektu
full_stores - wszystkie przedmioty w Base Storage

Czym jest UFO - Aftershock znaczenie w Katalog gier U .