Jak grać w Revolutions
GRAĆ REVOLUTIONS VICTORIA co to jest
Stara gra Victoria - Revolutions, F12 i wpisz poniższe kody: difrules - nieśmiertelność fullcontrol.

Jak się gra w Victoria - Revolutions

Jak grać VICTORIA - REVOLUTIONS Podczas gry naciśnij klawisz F12 i wpisz poniższe kody:

difrules - nieśmiertelność
fullcontrol - pełna kontrola
handsoff - brak rąk
nofog - cała mapa
norevolts - wszyscy rebelianci się poddają
nowar - komputer nie może rozpocząć wojny
showid - pokazuje ID danej prowincji
manpower - dostajesz człowieka

nolimit - brak limitów samolotu transportowego
leadership - dostajesz przywódców
money - dostajesz pieniądze
prestige - zwiększa prestiż
transports - dostajesz więcej transportu
neville - pomoc ze strony komputera (podpowiedzi)
badboy - zostaniesz powiadomiony, gdy będziesz zły

Czym jest Victoria - Revolutions znaczenie w Katalog gier V .