Xslt - Xsd - Xps
XSLT co to jest
Xslt - Xsd - Xps.

Co oznacza skrót na X

  • Co znaczy XPS Definicja specification format from Microsoft. http://www.microsoft.com/whdc/xps/default.mspx - XML Paper Specification Overview from Microsoft
  • Co znaczy XSD Definicja XSD XML Schema Definition (language). Used to define the schema for an XML document.An XSD file will have a .xsd file extension
  • Co znaczy XSLT Definicja Transformation (XSL Transformation). XSLT defines how XML should be formatted on a web page.Relevant links: www.w3.org/TR/xslt - W3C

Definicje, skróty z Informatyki:

Pliki na komputer. Co znaczy, co oznacza, jak działa.

Pojęcia komputerowe: Definicje, wytłumaczenie, znaczenie.