Msc (Mobile Switching Center
MOBILE SWITCHING CENTER co to jest
Msc (Mobile Switching Center) - Mms (Multimedia Messaging Service) - Mmc (Multimedia Card) - M.

Jak działają urządzenia i procesy w telefoniach, na M

Definicje, skróty, telefony GSM:

Jak to działa? Pojęcia GSM. Wyjaśnienie definicje od telefonii komórkowej.

Pojęcia telefoniczne:

Definicje, wytłumaczenie, znaczenie pojęć GSM.