Ota (Over The Air
OVER co to jest
Ota (Over The Air.

Jak działają urządzenia i procesy w telefoniach, na O

Definicje, skróty, telefony GSM:

Jak to działa? Pojęcia GSM. Wyjaśnienie definicje od telefonii komórkowej.

Pojęcia telefoniczne:

Definicje, wytłumaczenie, znaczenie pojęć GSM.