Profile - Pin (Personal
PROFILE PERSONAL IDENTITY co to jest
Profile - Pin (Personal Identity Number) - Puk (Personal Unlocking Key) - Pim (Personal Information.

Jak działają urządzenia i procesy w telefoniach, na P

Definicje, skróty, telefony GSM:

Jak to działa? Pojęcia GSM. Wyjaśnienie definicje od telefonii komórkowej.

Pojęcia telefoniczne:

Definicje, wytłumaczenie, znaczenie pojęć GSM.