Absolutus sententia iudicis
ABSOLUTUS SENTENTIA IUDIC co to jest
Co to jest sententia iudicis praesumitur innocens - uwolniony na mocy definicja. Czym jest iudicis.

Cytat, znaczenie:

Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens - uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego.

Encyklopedia: Est: Fortes Adiuvat Ipsa Venus - Trzeba Mieć Odwagę co to jest. Aes Triplex - Spiż; Serce Ze Spiżu. Horacy definicja. Pectore - Z Głębin Mojej Klatki (Mojego Serca). (Mojego co znaczy. Numquam Contravenit Legi - Słuszność Nigdy Nie Sprzeciwia słownik. Ad Initium - Do Początku; Na Początku znaczenie. Stimulum Calcitrare - Przeciw Kosturowi (Ościeniowi definicja.

  • Dodano:
  • Autor: