quot;Uwaga, człowiek!"
QUOT UWAGA CZŁOWIEK " co to jest
Co to jest Uwaga, człowiek!". "Dziękuję, pójdę inną drogą definicja. Czym jest człowiek.

Cytat, znaczenie:

"Uwaga, człowiek!". "Dziękuję, pójdę inną drogą. " Wiesław Leon Brudziński

Encyklopedia: Się Sprawiedliwości I Nie Lekceważcie Bogów. Wergiliusz co to jest. Enim Vitium Est Et Omnibus Credere Et Nulli - Często Błędem definicja. Ubi Vita, Ibi Poesis - Gdzie Życie, Tam I Poezja co znaczy. U Początku Filozofii Stoi - Zdziwienie. Arystoteles słownik. Confessio, Ibi Est Remissio - Gdzie Jest Przyznanie Się znaczenie. Uprzejmość To Waluta, Co Bogaci Nie Tego, Kto Ją Otrzymuje definicja.

  • Dodano:
  • Autor: