TAP I co to jest
co to jest
Definicja I-Tap co znaczy. Encyklopedia Motoroli mająca na celu uproszczenie wprowadzania tekstu do.

Co to jest Tap I

Definicja I-TAP: Funkcja oferowana poprzez telefony komórkowe Motoroli mająca na celu uproszczenie wprowadzania tekstu do aparatu. W razie I-Tap użytkownik wciska przycisk reprezentujący daną literę tylko raz. Dzięki wbudowanemu słownikowi telefon proponuje wyraz, które ma zostać wpisane.

Co znaczy Interconnect:
Definicja Interconnect / interkonekt - kwoty jakie płacą sobie wzajemnie operatorzy telekomunikacyjni w zamian za realizowanie połączeń pomiędzy sieciowych i-tap co to jest.
Co znaczy ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection):
Definicja Niezależna organizacja naukowa zajmująca się badaniem wpływu niezjonizowanego promieniowania (między innymi telefonów komórkowych) na organizm ludzki i-tap definicja.
Co znaczy IMAP (Internet Message Acces Protocol):
Definicja Protokół pozwalający na pobranie informacje pocztowych poprzez komputer użytkownika i-tap co znaczy.
Co znaczy I-Mode:
Definicja poprzez japońską sieć NTT-Docomo. Strony I-mode tworzone są przy zastosowaniu uproszczonej wersji języka HTML - c-HTML. Wydatki połączenia w sieci I-mode naliczane są w pierwszej kolejności w i-tap słownik.
Co znaczy IMT 2000:
Definicja Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU mająca na celu powstanie jednolitej platformy umożliwiającej świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do międzynarodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i-tap znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Co to jest I-Tap znaczenie w Słownik I .