SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE
SPECIFIC ABSORPTION RATE co to jest
Definicja SAR (Specific Absorption Rate) co znaczy. Encyklopedia jaka oddziałuje na organizm. SAR.

Co to jest SAR (Specific Absorption Rate)

Definicja SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE): Współczynnik określający liczba promieniowania jaka oddziałuje na organizm. SAR podawany jest w watach na kg masy ciała (W/kg). Max. wartość graniczna dla telefonów komórkowych wymagana poprzez Unię Europejską wynosi 2 W/kg. Współczynnik SAR występuje w dwóch wariantach. W razie wariantu europejskiego wartość ta podawana jest odnosząc się do 10 g masy ciała, w razie wariantu amerykańskiego odnosząc się do 1 g.

Co znaczy Słownik t9:
Definicja poprzez telefony komórkowe upraszczająca wprowadzania tekstu do aparatu. W razie T9 użytkownik wciska przycisk reprezentujący daną literę jedynie raz. Telefoniczny leksykon proponuje wyraz, które ma sar (specific absorption rate) co znaczy.
Co znaczy Smartphone:
Definicja błyskotliwy telefon, a więc telefon posiadający ponadstandardowe wyposażenie: spory wyświetlacz, oprogramowane PIM i tym podobne Wbudowane aplikacje komunikacyjne pozwalające na przykład na sar (specific absorption rate) krzyżówka.
Co znaczy Subwencjonowane Telefony:
Definicja sprzedawane poprzez sieci komórkowe po cenach niższych niż wydatki zakupu u producenta. Oferując telefony subwencjonowane, operatorzy sieci liczą na to, iż różnica w cenie aparatu zwróci im się w sar (specific absorption rate) co to jest.
Co znaczy Sterowanie Głosowe:
Definicja poprzez nie wszystkie telefony komórkowe pozwalająca na wybieranie numerów albo obsługę funkcji telefonu przy użyciu komend głosowych. Do poprawnego działania sterowania głosowego wymagane jest sar (specific absorption rate) słownik.
Co znaczy Softmodem:
Definicja Oprogramowanie obsługujące transmisję danych. Softmodem umożliwia przesyłanie danych także w takich aparatach, które nie obsługują sprzętowo transmisji danych sar (specific absorption rate) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Co to jest SAR (Specific Absorption Rate) znaczenie w Słownik S .