Aliud Pro Alio Invito
ALIUD ALIO INVITO CREDITORI co to jest
Ambitiosa Non Est Fames - Głód Nie Ma Ambicji. Seneka, Ambicje, To Coś Takiego, Co Jedni Starają.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.