Ambitni Zajdą Dalej, Bo Ci
AMBITNI ZAJDĄ DALEJ AMBICJI co to jest
Amor Omnibus Idem - Miłość (Jest) Dla Wszystkich Jednaka. Wergiliusz, Amor Omnia Vincit - Miłość.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.