UPLINK co to jest
UPLINK co to jest
Definicja Uplink co znaczy. Encyklopedia Transmisja danych z telefonu do stacji bazowej słownik.

Co to jest Uplink

Definicja UPLINK: Transmisja danych z telefonu do stacji bazowej.

Co znaczy UMTS (Universal Mobile Telecommunication System):
Definicja komórkowej trzeciej generacji. UMTS pracuje w paśmie 2000 MHz. Sieci UMTS mają oferować znacząco szybsze niż sieci GSM transfery danych sięgające nawet 2 MBit/s. Dlatego Telefony UMTS będą mogły być uplink co znaczy.
Co znaczy Unified Messaging:
Definicja telekomunikacyjna polegająca na zintegrowaniu w ramach jednej platformy programowej różnych sposobów zamiany informacji. Oprogramowanie Unified Messaging umożliwia przeglądanie informacje różnego uplink krzyżówka.
Co znaczy USB (Universal Serial BUS):
Definicja szeregowego łącza wykorzystywanego do łączenia urządzeń peryferyjnych z komputerami. Max. przepustowość łącza USB wynosi 12 Mbit/s. Standard USB umożliwia przyłączenie do komputera maks. 127 urządzeń uplink co to jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Co to jest Uplink znaczenie w Słownik U .