Accipiat Cineres Terra
ACCIPIAT CINERES TERRA co to jest
Actore Non Probante Reus Absolvitur - Gdy Powód Nie Udowodni Swoich Roszczeń, Pozwany Zostaje.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.