Actori Incumbit Probatia
ACTORI INCUMBIT PROBATIA co to jest
Ad Hoc - (Dosł. Do Tego) Doraźnie; Bez Szczególnego Przygotowania; Specjalnie W Tym Celu (Wypadku.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.