Ablue, Pecte Canem, Canis Est
ABLUE PECTE CANEM CAN co to jest
Aby Bóg Był Wszystkim We Wszystkich. 1 Kor 15, 28, Abusus Non Tollit Usum - Nadużycie Nie Wyklucza.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.