A Fronte Praecipitium A Tergo
FRONTE PRAECIPITIUM TERGO co to jest
A Mensa Et Thoro - Od Stołu I Łoża (Separacja Małżeństwa). (Separacja Małżeństwa). (Separacja.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.