A Real Friend Is One Who
REAL FRIEND WALKS WHEN REST co to jest
Ab Ante - Od Stanu Poprzedniego., Ab Alio Exspectes, Alteri Quod Feceris - Co Zrobisz Drugiemu.

Cytaty

Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy, Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe.